Menu
نویسنده مطلب : امیر حسین تقوی

مطلب مورد بحث:

فروشگاهی برای همه چیز: ماجرای پاورپوینت و مدیریت جلسات در آمازون


با توجه به اندک تجربه ای که در مدیریت و فروش دارم میتوانم بگویم کاملا با این حرف موافقم که ذهنهای تنبل و بدون خلاقیت پشت پاور پوینت پنهان میشوند.

به نظر من اگر میخواهید ببینید شخص ارائه دهنده چقدر به بحث مسلط است باید پاور پوینت او را از او بگیرید و بعد بخواهید موضوع را ارائه دهد.

تجربه اندک من به من آموخته است که برای هر بحثی اعم از فروش یا تصمیم گیری مدیریتی باید داستان خودت را داشته باشی. کسی که نتواند روایت خودش از موضوع را به روانی بیان کند حتما مساله را درک نکرده است. حالا اگر کسی برای روایت خودش نیاز به نشان دادن چند تا عکس هم در قالب پاور پوینت داشت عیبی ندارد اما اینکه خیلی ها اسلایدهای پر از مطلب و بی ربط را پشت سر هم میچینند واقعا نشانی از غیر حرفه ای بودن است. اگر چه شخصا تخته وایت برد را ترجیح میدهم اما اگر اصراری بر پاور پوینت است باید بدون بولت و بدون متنهای طولانی و صرفا برای هدایت توجه بصری مخاطب باشد. ارائه دهنده هم باید حواسش باشد که اسلایدها مال مخاطب است و نه روخوانی او از روی آنها.