Menu
نویسنده مطلب : امیر‌‌‌‌‌‌‌محسن جمشیدی ✈

مطلب مورد بحث:

خریدن کالا یا خریدن تجربه؟


به نظر من خرید کالا با توجه به کارآمدی آن و سطح انتظار فرد از کاربرد محصول و تطبیق مشخصات محصول خریداری شده با کاربردهای مدنظر فرد در موارد زیادی توام با خرید تجربه است.

من در این دسته بندی یک فرد تجربه گرا محسوب می شوم و علاوه بر ترجیح خرید تجربه بر کالا، در زمان خرید کالا نیز به تجربه کاربری آن نیز توجه ویژه ای دارم.

به طور مثال بارها و بارها بین گزینه ی سفر و خرید کالاهای مختلف، تجربه سفر را برگزیده ام و البته که این به همان نظام ارزشی شخصی و خانوادگی من نیز بر می گردد چرا که همیشه لذت و تفریح دسته جمعی خانواده جایگاهی بالاتر از پول و کالای های قیمتی در نظام ارزشی خانوادگی ما داشته است.