Menu
نویسنده مطلب : معصومه فردوس مقدم

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


رویداد همان اتفاقی است که روی داده که با تحلیل آن، ما میتوانیم به روند آن پی ببریم و  تفکر سیستمی باعث میشه که ما به روندها توجه کنیم و عاقلانه تر تصمیم بگیریم مثل همان استعفای همکارمون که ریشه ی به آن فکر کنیم که چرا تصمیم به استعفا گرفته و این تصمیم از کجا شروع شده که الان به استعفا رسیده است.