Menu
نویسنده مطلب : جعفر فقیهی

مطلب مورد بحث:

تعریف رابطه عاطفی چیست؟ زندگی شما تا چه حد از نظر روابط عاطفی غنی است؟


ارزیابی خودم از زندگی شخصی ام این هست که در خصوص دیدگاه طرف مقابل از سطح مطلوب رابطه کمی (یا شاید بیشتر) محافظه کار هستم. این محافظه کاری هزینه ها و منافع خودش را هم دارد ولی به هر حال احتمالا از رویدادهای قبلی (که زمان آنها را نمیتوانم دقیق برآورد کنم) ناشی شده است.

بزرگترین چالش برای من در خصوص سطح مطلوب رابطه در فضای شغلیست. جایی که بعضا (و در خصوص معدود افرادی و نه اکثر افراد) سطح مطلوب رابطه از نگاه طرف مقابل بالاتر از سطح فعلی می باشد در حالی که با توجه به اصول کاری، سطح مطلوب رابطه از نظر من در همین حد فعلی است. چالش اینجاست که احتمال میدهم با ابراز مستقیم این مطلب به شکل تهاجمی، ممگن است سطح فعلی رابطه (که برای انجام بهتر امور شغلی مورد نیاز است) نیز تخریب گردد.

با خواندن این درس و مطالبی که در ضمیمه فصل سوم کتاب هفت چالش ارتباطی مطرح شده است، به این نتیجه رسیدم که عدم طرح این موضوع(سطح رابطه مطلوب از نظر من) به وضوح و انتظار اینکه طرف مقابل از سایر رفتارهای من، این پیام را دریافت کند، یک ضعف مهارت ارتباطی من هست. مضرات مطرح کردن صریح سطح مطلوب رابطه بسیار کمتر از عدم طرح آن و به تعویق انداختن طرح موضوع(و انتظار از طی زمان برای حل مسأله) میباشد.

تنها نکته مهم مطرح کردن موضوع در فضایی به دور از تشنج و به شکلی است که به طرف مقابل توهینی صورت نپذیرد.
دلیل عدم تمایل من به افزایش سطح رابطه مان، شخصیت تو نیست. اصول کاری چنین چیزی را می طلبد و در واقع برای این است که در بلند مدت هر دوی ما دو نفر آسیب نبینیم