Menu
نویسنده مطلب : حمید رضا قنبری

مطلب مورد بحث:

تا چه حد می‌توانید انتزاعی و مجرد فکر کنید؟


چه نمونه‌‌هایی از تحلیل‌ها یا افراد را می‌شناسید که تحلیل انتزاعی آن‌ها را قدرتمند و شاخص کرده است؟
برخی از افراد در صدا و سیما با تحلیل های انتزاعی بسیار پیرامون موضوعات مختلف پزشکی ،دینی، سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و … توانسته اند بسیاری از بیننده های این رسانه را به سمت خود جلب کنند.