Menu
نویسنده مطلب : سجاد سلیمانی

مطلب مورد بحث:

استعداد ایده پردازی و انسانهای لبریز از ایده


برای من بحث استعدادها، بسیار حیاتی شده و من با تصمیم به داشتن دفترچه یادداشت برای استعدادیابی بهتر خودم، به مرور دوباره دروس استعدادیابی مشغولم.

فکر میکنم با مرور چندباره و آرام و عمیق مباحثِ مطرح شده در متمم، به نهادینه شدن آنها در ذهن کمک کرده وگامی به سوی اجرا برداشته ایم. من به شخصه پس از آشنایی با دروس استعدادیابی، در بسیاری از حوزه های فعالیت خود، تجدید نظر کرده و حتی بسیاری را متوقف کرده ام، مجموعه آموخته ها و تجربه های من بعلاوه این دروس ناب، می تواند برای آینده ام، گزینه هایی متفاوت پیش رویم قرار دهد.
استعداد ایده پردازی و انسانهای لبریز از ایده
صدالبته، باید برای داشتن زندگی بهتر و کاری مطلوب، تلاش کرد. و یکی از این تلاش های شایسته و بجا، همین بحث های استعدادیابی است که در حال مرور آنها هستیم.

برای من ِ آیدیافوریا، فهم و درکِ این استعداد، وقت گذاشتن برای آن، انجام یکسری اقدامات پیش زمینه ای و لازم برای تبدیل آن به مهارت و توانمندی و بکارگیری (و پشتکار در بکارگیری آن) ، می تواند سرنوشت ساز باشد.

من واقعا این روزها به یاد خاطراتی در گذشته های دور و نزدیکم می افتم که چگونه بدون فهم این استعداد در خود، موجبات ناراحتی، نارضایتی خود و برخی از دوستانم را فراهم می کردم. من تلاش می کنم پس از این از آیدیافوریا برای زندگی بهتر استفاده کنم.