Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

استعداد تجسم فضایی و درک ساختارها


الان که این درس رو خوندم به یقین رسیدم که من استعداد تجسم فضایی رو دارم . قبلا این رو نمی دونستم ..

من جوری وسایلم رو جمع می کنم چه تو ساک ، چه کمد که هیچکی نمی تونه اونها رو جا بده .. من در تجسم پرسپکتیو و کشیدن احجام نقر اول دانشکده بودم و با تمام اشتباهاتم در رانندگی در دوبله اصلا مشکلی ندارم ..پس استعدادی رو امروز در خودم کشف کردم که قبلا به وجودش واقف نبودم..