Menu
نویسنده مطلب : شهرام

مطلب مورد بحث:

نقش پذیرش خویشتن در حفظ و افزایش عزت نفس


مطمئنا سه سطحی که در مورد پذیرش خویشتن هست بسیار عالی و کارامد برای افزایش عزت نفسمان هست اینکه:

۱-با خودمان دشمن نباشیم

۲-ایرادات رفتاری،شخصیتی و .. خودمان را بپذیریم.

۳- ضمن دوست داشتن خودمان مثل یه دوست با خودمان رفتار کنیم و سعی در رفع اون ایرادات باشیم.