Menu
نویسنده مطلب : مسعود جهانی دربندی

مطلب مورد بحث:

آیا در تصمیم گیری‌ها به "شادی" توجه می‌کنیم؟


سلام.

بیشتر ما از کودکی با اهداف و برنامه های بزرگترها و خواسته های محیط اطراف مداوم از لذت کودکی محروم بودیم و نتیجه اش ناخشنودی و افسردگی بسیاری از جوانان ما شده است. فکر کنم واضح باشه که ادامه این روند، مجددا باعث عدم رضایت ما در آینده بشود.