Menu
نویسنده مطلب : آنیتا

مطلب مورد بحث:

خلاقیت در حل مسئله


فیلم آموزشی رو دیدم که هدفش بر مبنای توسعه وپرورش خلاقیت بود از مدیران سازمان می خواستن در هفته در این گارگاه آموزشی شرکت کنند جالب که ساعتی رو اختصاص داده بودن به این مدیران که با کودکان بازی کنند چون بچه ها خیلی خلاق هستن  محیط که می تواند بستر مناسبی برای  رشد وتوسعه خلاقیت باشد  متاسفانه در محیط های خانوادگی پدر ومادر ناخواسته باعث کاهش خلاقیت کودکان می شوند زمانی که پدر یا مادر اسباب بازی که کودک قراره بازی کند  را خودشان انتخاب می کنند کل بازی را بدست می گیرند و قوانین بازی را هم مشخص می کنند نقش بچه ها فقط همیاری کردن والدین هست یادمه از ارشان کوچلودوست داشتنی که فقط پنج سالش هست  پرسیدم خاله جون چرا نمیری با کشتی ات که خریدی بازی کنی گفت ولش کن اونو بابام برای خودش خریده