Menu
نویسنده مطلب : آرمین دیبا

مطلب مورد بحث:

کارها و عادت های خوب روزانه برای زندگی بهتر


– داخل ماشینم بیستکویت و شکلات می گذارم و آنرا به بچه های دست فروش و کارکنان شهرداری می دهم.

– هر شب زمانی را به فرزند و همسرم اختصاص می دهم و از می پرسم امروز را چگونه گذشت؟

– اگر ازدواج کردم یا اگر جدا از والدینم زندگی می کنم درابتدای  ماه روزهای مشخصی را برای دیدار با والدینمان مشخص می کنم و نهایت سعیم را در پایبندی به آن می کنم.

– سعی می کنم در هنگام رانندگی کمتر از بوق خودرو استفاده نمایم

– هر دو ماه یکبار یا هر ماه به همراه دوستان یا خانواده به تئاتر می روم.(این صنعت خیلی به حمایت احتیاج داره)

 

 

با تشکر از متن خوبتون