Menu
نویسنده مطلب : حمید

مطلب مورد بحث:

چه مدلی مفید است؟ (ویژگی‌های یک مدل مفید)


آیا ” پویا بودن امر فرهنگ و نه ایستا بودن آن” مدلی علمی است؟. برای فهمیدن این امر ابتدا باید تعریفی از فرهنگ و مولفه‌هایش داشته باشیم. بعد با توجه به شواهد آن را ارزیابی کنیم.
۱-     فراگیربودن: به نظر می‌رسد در مورد فرهنگ‌های مختلف این پویا بودن را شاهدیم. مثلاً با مقایسه فرهنگ هر کشور با قرون پیشین این مسئله مشخص می‌شود.
۲-     استثناپذیربودن: این مدل استثنائاتی هم دارد. مثلاً ممکن است در یک زمان مشخص، مولفه‌ای از فرهنگ یک جامعه تغییر چندانی نکند. با این وجود این استثنائات به نظر نمی‌رسد بر اصل غلبه کنند. مثلاً ممکن است در جوامع عشایری یا بسته‌تر نحوه پوشش، زبان و ارزش‌های مردم به مراتب کمتر از یک جامعه شهری تغییر کرده باشد.
۳-     قابل تکراربودن: این تغییر را هر روز و هرروز می‌بینیم و به خود یادآوری می‌کنیم. مثلاً اینکه نحوه پوشش مردم در دهه ۶۰ به چه شکل بود الان چطور است.
 
4-     پیش‌بینی: با پیگیری تغییرات هر مولفه فرهنگی شاید بتوان روند تغییرات آن را در آینده نزدیک را پیش‌بینی کرد.