Menu
نویسنده مطلب : شهریار ناصح

مطلب مورد بحث:

هدف گذاری و تنظیم لیست اهداف در یادگیری (+ نمونه هدف گذاری)


 
من می خواهم دروس مهارت های یادگیری را یاد بگیرم تا

۱- مطالعات خودم را در زمینه فنی و روانشناسی موثرتر کنم و یادگیری بیشتری در این زمان داشته باشم

۲- به عنوان یک روانشناس تربیتی می خواهم

* نمونه کاربردی شده دروس روانشناسی تربیتی را ببینم
* ادبیات ساده بیان نکته های علمی روانشناسی تربیتی چیست
* از آنچه مخاطبان خردمند این رشته می دانند آگاه باشم تا

# چیزی از آنها کمتر نشنیده باشم
# با هم زبان مشترک ساده تری داشته باشیم