Menu
نویسنده مطلب : Behrouz Feizi

مطلب مورد بحث:

خریدن کالا یا خریدن تجربه؟


نکته خیلی خوبی در این درس پیدا کردم و آن این که در خرید تجربه به علت غیر فیزیکی بودنش نمیتوان آن را با چیزی از  کسی مقایسه کرد ولی با گرفتن سلفی ها در مکانهای مختلف و با استفاده از لوازمی فیزیکی که خرید کرده این این مشکل مرتفع میشود.

مثلا من به سفر به فرانسه میروم درحالی که زیر برج ایفل همان ساعت گران قیمتی که چند هفته پیش خریده ام به دستم بسته و با بهانه بستنی ایتالیایی که در پاریس یافته ام خریدهای کالایی و تجربه خود را به دیگران نشان میدهم که علی رغم لذت لحظه ای این احساس را به اینده با نشان دادن ان ها به دیگران و ارضا حس قدرت و پول و … را تشدید کنم.

 

حالا میفهمم چرا اینقدر اینستاگرام با محتویات غیر هنری و فردی و از نظر من سطح پایین نسبت به پین ترست که کاملا حرفه ای است قدرت مند شده .