Menu
نویسنده مطلب : سید اکبر مصطفوی

مطلب مورد بحث:

میکرواکشن: گامی کوچک برای دستیابی به اهداف بزرگ


سلام

هدفی که من امروز برای خودم تعیین کردم، توسعه مهارت های خودم در متمم از طریق حل تمرینات بود.

میکرواکشن مربوطه هم همین نظری است که اکنون در اینجا منتشر می کنم. من تلاش خواهم کرد که هر هفته حداقل یک تمرین از تمارین متمم را در حوزه های مورد علاقه خودم انجام دهم.