Menu
نویسنده مطلب : محمد

مطلب مورد بحث:

مدل ایجاد ارزش یا ارزش پیشنهادی برای مشتری در کسب و کار شما چیست؟


ایده ی که مد نظر من بوده حذف دلال ها و ساختن واسطه گر های سازنده بوده . بیشتر مد نظر حذف دلال های کشاورزی هست .

این روزها باتوجه به وضعیت اقتصادی نامطلوب و خانواده هایی که از پس بسیاری از هزینه هایشان نمیتوانن بربیان باید بشه که هزینه ها را جوری کاهش داد تا خانواده ها بتوانن به مواد غذایی که مد نظرشان هست به راحتی دسترسی داشته باشن و با کمترین قیمت تمام شده تهیه کنن از طرف دیگه بشه برای قشر کشاورز که سختی بسیار زیاد و افت و خیز قیمت ها رو تحمل میکنن کاری انجام داد ، همانطور که در پروژه ی پایانی درس ارزش آفرینی اشاره کرده ام ایده مربوط به حذف دلال هاست ارزشی رو که میشه در این ایده به وجود آورد حذف دلال ها است و ساختن شبکه ای واسطه گری که بتواند مستقیم کالا ها ی کشاورزان عزیز رو با مناسبترین قیمت تحویل بگیرد و با کمترین قیمت تمام شده به دست مشتریان برساند

و عموم مردم میتوانن  محصولات کشاورزی با کیفیت خود را انتخاب کنن و درب منزل تحویل بگیرن