Menu
نویسنده مطلب : یزدان رضوانی فر

مطلب مورد بحث:

تفکر واگرا و تفکر همگرا


۱-چه تمرین (یا تمرین‌های) دیگری را خوانده‌اید یا شنیده‌اید یا خودتان می‌توانید پیشنهاد کنید که موجب توسعه تفکر واگرا شود؟

۱- یکی از ابزارهای تقویت تفکر واگراف نقشه ذهن  (Mind Mapping) است. مطلب در این باره آنقدر زیاد هست که با یک جستجوی ساده در گوگل می توان به منابع آن دسترسی پیدا کرد.

۲- از ایده های نادرست خود چشم پوشی نکنید. خودتان را سانسور نکنید و ایده هایی که به نظر نادرست می‏آیند را رد نکنید. یکی از راه های رسیدن به پاسخ درست این است که تمام راه های نادرست را بشناسید.

۳- دنبال مساله درست بگردید و مساله درست را حل کنید.

۴- کنجکاو باشید و دنبال ناشناخته ها و پاسخ های غیر معمول برای پدیده ها.

۲- به نظر شما، در روابط عاطفی، توجه نکردن به الگوی تفکر واگرا، چه مشکلات و تبعات نامطلوبی می‌تواند به همراه داشته باشد؟

اگررنجشی در میان باشد، تفکر همگرا به دنبال اثبات پاسخی است که به ذهن رسیده است و به تجربه عرض می کنم که غالبا ذهن انسان در مسائل عاطفی بدترین تعبیر ممکن از رویداد را در در نظر می گیرد. خوب این واضح است که چه دلخوری هایی در راه اثبات پاسخ نادرست به ذهن رسیده پیش خواهد آمد. اما تفکر واگرا مساله را از جنبه های گوناگون بررسی می کند و در پی کشف واقعیت خواهد بود.