Menu
نویسنده مطلب : احسان بیرانوند

مطلب مورد بحث:

مفهوم پردازی چیست و چه اهمیتی دارد؟


به دوتا از رایج ترین مصداقهایی که هر از چندی با آن در بحثها روبرو میشوم اشاره میکنم:

یک:تئوری در جمله “این فقط یک تئوریه.”

در بحثهای عمومی،افراد با به کار بردن تئوری در ساختار جمله بالا معمولا عدم فهم خود از مفهوم تئوری را نشان میدهند.

افراد زیادی را دیده ام که در کشاکش بحث هنگامی که در روبرو شدن با سیلی از شواهد و قرائن علمی به گوشه ای از رینگ برده شده اند برای رهایی از فشار از این جمله استفاده میکنند مثلا میگویند:evolution فقط یک نظریه است.

و کلمه نظریه را از ان جهت استفاده میکنند که ان را چیزی سست و غیردقیق و سطحی میدانند و مثلا بجای ایده.

 

 

دوکوانتوم در بحثهای غیر از فیزیک(و کامپیوتر)

شعور کوانتومی

اگاهی کوانتومی

x کوانتومی

اگر کتاب یا مجله ای در رابطه با بهبود وضع عادی زندگی و افزایش درامد به دست گرفتم و در ان گروه اسمی “x کوانتومی” را دیدم فورا کتاب را همانجا میگذارم و فرار میکنم چون که با شیادی روبرو هستم.

——

پی نوشت:

به این نتیجه رسیده ام که هرجا که در بحثی جدی،بدون مفهوم پردازی دقیق و روشن کلیدواژه هایی جدید مطرح میشود و نویسنده/گوینده به گونه ای سعی در القای این است که معنای این کلمات بدیهی و واضح و غیرقابل پرسش است گوینده یا سیاستمدار است یا در طمع جیب من.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟