Menu
نویسنده مطلب : امیر حسین تقوی

مطلب مورد بحث:

اشتباهات و مشکلات رایج در مدیریت پروژه های کوچک چیست؟


معمولا در برآورد هزینه های سربار و هزینه های مدیریت پروژه های کوچک اشتباه رایح این است که به نسبت پروژه های بزرگتر شرکت برآورد صورت میگیرد در حالیکه واقعیت عینی این است که تناسب خطی مابین سایز پروژه و دردسرها و هزینه های جانبی آن وجود ندارد.