Menu
نویسنده مطلب : شهرام

مطلب مورد بحث:

مثالی از یادداشت برداری و خلاصه نویسی


یکی از نعمت های خوبی که خدا به ما عطا کرده فراموشی هست البته عکسش هم درسته! یکی از کارکردهای بسیار مهم دیگه ای که میشه برای یاداشت برداری بیان کرده مرور یاداشت هامون هست.با توجه به تحقیقات ابینگ هاوس در خصوص حافظه و منحنی فراموشی بخش بزرگی از حفظیات انسان در همان ۲۰ دقیقه اول یادگیری فراموش میشوند.مرور کردن پس از  یادگیری برای سپردن اموخته ها به حافظه بلند مدت حائز اهمیت زیادی میباشد.همانطور که در نمودار می بینیم بخش بزرگی از یاد گیریهامون در بازه های زمانی از یادمون میرن و باید با مرور برنامه ریزی شده و هدفمند در بخاطر سپردن اموخته ها و جلوگیری از فراموشی انها بکوشیم
مثالی از یادداشت برداری و خلاصه نویسی