Menu
نویسنده مطلب : مریم میم

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


آیا توسعه‌ی دانشگاه‌ها، موجب بهبود زندگی اقتصادی جوانان می‌شود؟

در اولین نظر اگر این سوال چند سال پیش مطرح میشد که تعداد دانشگاه ها و افراد تحصیل کرده کم بود،  جواب به احتمال زیاد مثبت بود،  اما توسعه دانشگاهی چه تعریفی دارد،  ایجاد فضایی که صرفا عده ای بیایند و دانششان زیادتر شود اما کاربرد آن را پیدا نکنند،  دانشی که به معنای بیشتر شدن مهارت و تخصص نباشد،  این اتفاق نه تنها موجب بهبود زندگی اقتصادی نمی شود بلکه تنها باعث میشود فرد دیگر حاضر به انجام هر کاری نباشد چون از نظر خودش تحصیل کرده است، توسعه دانشگاهی اگر فقط به معنی زیاد شدن تعداد دانشگاه ها باشد همان طور که الان اثر آن را در جامعه می بینیم کاملا اثر منفی بر اقتصاد جامعه دارد،  اما اگر به مفهوم ایجاد مکانی باشد  که باعث شود فرد استعداد خود را در آن پیدا کند و مهارت و تخصصی یاد بگیرد که خودش بتواند آن را ادامه دهد و با آن کسب و کار راه بیندازد(بعد از اتمام تحصیل منتظر نشود تا جایی پیدا شود که او را به عنوان کارمند استخدام کنند) در این صورت احتمال بهبود وضعیت اقتصادی وجود دارد. همچنین باید این را در نظر گرفت که در بازه کوتاه مدت وقتی فرد در حال تحصیل است وضع اقتصادیش بدتر میشود و اثر این توسعه اگر درست صورت بگیرد،  در ده سال بعد یا حتی بیشتر دیده میشود