Menu
نویسنده مطلب : سینا معنوی

مطلب مورد بحث:

انگیزه های انسان‌ها در گیمیفیکیشن


پنل فروشندگان دیجی کالا :

با توجه به market place شدن دیجی کالا به هر فروشنده یک پنل داده می شود که در آن با سرمایه شخصی خود اجناسش را می فروشد.در پنل با توجه به عملکرد فروشنده امتیازی به او تعلق می گیرد.  در نهایت در صورت وجود چند فروشنده مختلف در یک صفحه تنها یکی از آنها با توجه به امتیاز و قیمت پیشنهادی در buy box قرار می گیرد. لازم به ذکر است که در صورت داشتن فروش مناسب شما تبدیل به فروشنده ویژه خواهید شد که می تواند امتیازات خاصی برای شما داشته باشد.

در این بحث فروش شما می توانید انگیزاننده های مثل :

– دست آوردهای مادی

– رقابت

– سرمایه گذاری شخصی

-مهارت پیدا کردن و استاد شدن