Menu
نویسنده مطلب : علیرضا ضرابیان

مطلب مورد بحث:

تعریف ادراک و عوامل موثر بر آن


در شرکتی که من در آن مشغول به کار هستم، مهمترین ابزار ارتباطی ایمیل می باشد. تمام ارتباطات در سیستم اوت لوک ارسال می شود. کاربرگ های تسویه، معرفی نامه بانک، کالا از انبار و … الکترونیکی است و از همین طریق اطلاع رسانی می شود. خود من به عنوان یکی از مدیران مجموعه، روزانه بخصوص در ایام پایان سال تا ۳۰۰ ایمیل(با احتساب رونوشت ها) در روز دارم. ارایه پاسخ دقیق و کافی به این همه نامه، گاهی میسر نیست. خلاصه نویسی و در نظر نگرفتن اطلاعات در اختیار مخاطب ‌گاهی سبب سو تفاهم می شود. اینجا متوجه شدم ادراک و perception مخاطب می تواند از این اقدام من متاثر شود. هر چند باید فکری برای این حجم از مکاتبات داخلی بکنیم.?