Menu
نویسنده مطلب : وحید مهدوی

مطلب مورد بحث:

تعریف پایداری چیست؟ | بررسی مفهوم پایداری در مدیریت و کسب و کار


چند اقدام که به نظر من تاثیرگذار بودند رو به ترتیب پایداریشون اینجا می نویسم:

۱- طرح ترافیک یا طرح زوج و فرد: فکر می کنم این روشها به نوعی روش موقت و پاک کردن صورت مسئله هستند. در این نوع روش ها با تحمیل قانون، ترافیک را در یک مقاطع زمانی خاص در یک محدوده خاص میشود مدیریت کرد. اما خارج از آن محدودیت ها مشکل کماکان وجود دارد.

۲- توسعه زیر ساخت های حمل و نقل: ساخت و توسعه اتوبان، پل، تونل و خیابان احتمالا در کوتاه مدت بار ترافیک رو در یک محور کاهش میده اما در بلند مدت به دلیل دسترسی آسان تر بار ترافیکی تشدید می شود. هرچند وجود زیرساخت ها ضروری است اما در بلند مدت به نظر می رسد برای کاهش ترافیک به تنهایی کافی نباشد.

۳- افزایش هزینه استفاده از وسایل نقلیه شخصی: یکی از روش های کاهش ترافیک می تواند افزایش هزینه های خرید ماشن، بنزین، بیمه و مالیات برای دارندگان وسایل نقلیه شخصی باشد. این روش نمی تواند برای اقشار پر درآمد جامعه کارآیی لازم را داشته باشد، اما در بلند مدت می تواند ترافیک را کاهش دهد. البته مورد ۴ می بایستی همراه با این روش اجرایی گردد.

۴- توسعه شبکه حمل و نقل عمومی: به نظر می رسد یکی از راهکارهای پایدار برای کاهش ترافیک توسعه و تجهیز حمل و نقل عمومی است. در صورتی که دسترسی آسان و اقتصادی تر با استفاده از مترو، اتوبوس، تاکسی و حتی پلتفرم هایی مانند اسنپ برای عموم محیا شود. دیگر کمتر شاهد ترافیک سنگین در معابر باشیم.

۵- توسعه زیرساخت های دیجیتال: یکی از روش های پایدار کاهش ترافیک می تواند کاهش تقاضای سفر باشد. با اجرایی شدن دولت الکترونیک به نظر می رسد بخش قابل توجهی از حمل و نقل ها برای انجام امور اداری کاهش یابد. به نظر اینجانب وجود بانکداری الکترونیک نیز تا حدود زیادی سبب کاهش ترافیک شده است. حتی پلتفرم هایی مانند دیجی کالا و دیوار و پلتفرم های دیجیتالی ارائه محصول و خدمات در بلند مدت سبب کاهش چشمگیر سفرها و به طبع آن کاهش بار ترافیکی  خواهند شد.