Menu
نویسنده مطلب : رحیم خورشیدی علی کردی

مطلب مورد بحث:

خلاقیت در حل مسئله


سلام برآقا معلم وخانواده خوشفکرمن در متمم

راههای کشتن خلاقیت:

۱-معتقد باشیم که فقط نوابغ ودانشمندان دارای ذهن خلاق هستند.

۲-از زاویه ای به مسائل نگاه کنیم که دیگران نگاه می کنند.

۳-ملاک بودن  ومهم بودن حرف ها و واکنش های مردم

۴-ساکن بودن وتمرکز بر راههای طی شده

۵-یکنواخت بودن سبک زندگی و عدم تنوع