Menu
نویسنده مطلب : میثم طاهری

مطلب مورد بحث:

روانشناسی پول و بحث رابطه پول با تلاش و توانایی


به نظرم عمده مشکل ما فرار از مسئولیت و واقع بینی هستش. اینکه در واقعیت سطح تخصص ما بسیار پایینه و بازار هم رغبتی برای جذب ما نداره. یادمه یک بار دایی بنده که شاغل شرکت نفت بود در جمعی به بچه های همسن من (۱۷-۱۸ ساله بودیم آن زمان) که برید صافکار نقاشی، مکانیکی، آرایشگری یاد بگیرید. این را گفت و کسی توجهی بهش نکرد. نتیجه این شد که بعد از ۱۰ سال تمامی افراد همان جمع شاکی از شرایط و نبود کار هستند در حالی که سهم درجا زدن خود و در مسیر رشد قرار نگرفتن خودشان را نمی بینن!