Menu
نویسنده مطلب : سایه

مطلب مورد بحث:

تفاوت | تضاد | تناقض


سلام خدمت تمام متممی های عزیز

من فکر میکنم در این لیست واژه های تعارض، تقابل، تضاد، مناقشه و مجادله در نظر گرفته نشده است که فکر می کنم میشه اون ها رو تقریبا مترادف همدیگه در نظر گرفت. در مدیریت یکی از تعاریف تعارض اختلاف بر سر اهداف سازمانی است که این امر باعث تلاش افراد برای جلوگیری به دستیابی به اهداف دیگری می شود.  خودم فکر می کنم مناقشه بار منفی بیشتری دارد و در مواردی مثل کشمکش های طولانی بین دو فرد، گروه، کشور استفاده میشه.