Menu
نویسنده مطلب : احمد عباسی

مطلب مورد بحث:

دلایل شکست برنامه ریزی استراتژیک | استراتژی‌هایی که مرده به دنیا می‌آیند


۱) رویا پردازی در تصویر سازی اهداف استراتژیک برای سازمان

گاهی اوقات ذی نفعان یک سازمان برای اینکه بتوانند ذی نفعان را ؛ راضی به انجام کاری بکنند از تصویرهای رویایی در بیان استراتژیک و اهداف استفاده می کنند .

۲) عدم شناسایی منابع و تخصیص آنها

تمام گام ها ؛ پیموده میشود تا منابع محدود سازمان به درستی به اهداف و برنامه ها تخصیص داده بشوند ؛ عدم شناخت درست سبب می شود که گام ها به درستی اجرا نشوند.

۳) عدم تصمیم گیری درست مدیران در اجرای استراتژی

البته اگر اشتباه نکنم بحثی هست به اسم Real option یااختیارات حقیقی که مربوط به تصمیم گیری های مدیران در فضای استراتژیک می شود .