Menu
نویسنده مطلب : علیرضا دورباش

مطلب مورد بحث:

مکانیزم های دفاعی و کارکرد آنها در مذاکره


با سلام

به شخصه به سبب داشتن روابط اجتماعی فراوان، بارها از این مکانیزم های دفاعی ناخودآگاه آسیب دیده ام به طور مثال:

من با مسئول آموزش دانشکده بسیار بیشتر از سایر دانشجویان دانشکده، صمیمی بوده ام و رفاقت مستحکمی داریم اما این موضوع سبب شدایشان که انسان قانونمند و وارسته ایست همواره قوانین را با شدت بیشتر و با کمترین انعطاف پذیری در باره ام اجرا کنند و حتی از برخی مزایایی که دانشجویان دیگر ممکن بود با درخواست و پیگیری، از آن ها بهره مند شوند، محروم ماندم

همچنین صمیمیت م با برخی اساتید دروس و دوره هایی که گذرانده ام سبب شده تا غایت سخت گیری ونکته سنجی را در تصحیح برگه های من و امتیاز دهی به من داشته باشند

:(