Menu
نویسنده مطلب : سمانه هرسبان

مطلب مورد بحث:

مفهوم خود و خود انگاره (Self-concept): رابطه شما با خودتان چگونه است؟


از میان تمام انسان­های زمین، من در دسته زنان هستم. در میان زنان همیشه مرا با لبخند می بینی. اگر حس نزدیکی با تو کنم به تو بیشتر لبخند می زنم و سعی می کنم به سمتت بیایم.  از آنهایی که به سمتت آمدند من آنم که شعر دوست دارد و عاشق طبیعت و سادگی است. از میان آنان که طبیعت و شعر دوست دارد من آنم که فلسفه و تاریخ نیز دوست دارد. چون به نظرم علت آمدن ما و اینکه از کجا آمدیم و روند تغییرات ما که باعث شده”ما شویم” مهم است. راستی اگر درباره اینکه اشتباه انتخاب رشته کرده و به جای فنی و مهندسی باید علوم انسانی انتخاب می کرد  صحبت کرد مطمین شو من هستم واگر از اینکه در حالت بهینه خود نیست نیز صحبت کرد و اینکه در پی آن است که تغییر کند،  بیشتر مطمین شو من هستم:-) .
 
حالا اگر مرا یافتی این را بدان که من درونگرا هستم و اوقاتی باید تنها باشم تا انرژی ذهنی بگیرم. کمی هم جنگجو هستم ولی با کسانی که برایم عزیز هستند هیچوقت نمی جنگم. راستی من یک اخلاق بد دارم که خیلی سعی می کنم درستش کنم، من وقتی ناراحت میشوم حرفی نمی زنم. رفتارم تغییر می کند و منتظر می شوم که از من بپرسی. حتما بپرس :-)چون ناراحتی ها را مرتب جمعشان می کنم و ناگهان مثل کوه آتشفشانی منفجر می شوم. البته خیلی دارم تلاش می کنم که تغییر کنم. نترس :-)