- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : آرام آخوندی

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


سال گذشته بین سکونت و کار در تهران و یا رفتن کنار مادرم برای پرستاری ازشون در شهرستان و البته بیکار شدن، بدون درنگ گزینه دوم رو انتخاب کردم، البته شاید بدلیل تفاوت سطح این دو ارزش، عملا تعارض برای من وجود نداشته.
تعارضات من مسایل خیلی شخصی هستند. مثلا:
تعارض در مورد مسایل عاطفی برای من بیشتر مفهوم داره. بین گزینه ی ۱. افرادی در شرایط اقتصادی قدرتمند و کسب تجارب تجاری و سفرهای متعدد خارجی و … که همه اینها جزو اهداف حرفه ای خودم هم بوده یا
۲. ترجیح معیارهای عاطفی، فکری و اخلاقی مورد نظر خودم،

که همواره تا اینجا رد موارد مبتنی بر دسته اول ارزشها رو همراه داشته.
تعارض دیگر در انتخاب بین زندگی مجردی و پیگیری اهداف حرفه ای… یا متاهل شدن و محدود کردن زندگی ست. طبق شناختی که تا اینجا از خودم دارم تنها یک ارتباط عاطفی قوی ارزش اون رو داره که زندگی خودم رو بخاطر کسی محدود کنم نه یک ازدواج معمولی.