Menu
نویسنده مطلب : پویا شیخ حسنی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


بنظرم من موارد زیاد در خواسته های ما هستند که به دلیل محدودیت های ما،‌ خصوصا زمان در دسترس ما، لااقل در یک بازه زمانی مشخص قابل دسترسی نیستند، اگر نیازهایمان را به دو دسته ی تامیندنیازهای اولیه در یک لایه و نیاز به رشد در لایه بالاتر تقسیم بندی کنیم، هزاران “آیا” پیش خواهد آمد، گاهی با خودم فکر میکنم زندگی ما هم به نوعی علم اقتصاد محسوب میشود، خواسته ها و نیازهای نسبتا نا محدود، در مقابل منابع محدود !

شاید بزرگترین محدودیت در وهله ی اول برای ما، محدودیت عمر باشد، و چقدر تصمیم گیری در شرایطی که الویت ها و ارزشهای ما شفاف نیست، دشوار میشود.
انتخاب در شرابطی که من بیشتر به یادگیری خود برای آینده بهتر بپردازم یا اینکه به دنبال کسب تجربه با یادگیری های محدود خود باشم، درحالیکه در کشوری با فرهنگ ما تحصیلات رسمی با این بازدهی و همچنین خدمت سربازی لااقل تا نیمه ی دهه ی سوم زندگی طول خواهد کشید، گویا زندگی واقعی تازه شروع می شود.

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند