Menu
نویسنده مطلب : مرتضی عبدالله زاده

مطلب مورد بحث:

افسردگی چیست؟ نشانه ها و علائم افسردگی چه هستند؟


در این گونه مواقع، صحبت کردن با عزیزانم و صرف شنیدن صدایشان، به ویژه مادرم، خیلی به من کمک می کند. ترتیب دادن یک پیاده روی طولانی (حداقل سه ساعت و ترجیحاً در مسیری خلوت) با دوستان صمیمی ام و گفت وگو کردن با آن ها هم کمکم می کند. راهکار دیگه ای هم که امتحان می کنم فکر کردن درباره دنیای کودکان و بازی ها و شادی ها و خنده های از ته دلشان است. اگر امکان دیدن آن ها و رفتارهاشان هم باشد که چه بهتر. ورزش سنگین هم خوب است.

آواز استاد شجریان، خواندن کتاب های مورد علاقه ام (به ویژه گلستان سعدی و نیز داستان اسکار و بانوی گلی پوش از کتاب گل های معرفت اریک امانوئل اشمیت)، قدم زدن همراه با گوش دادن به موسیقی و پرسه زدن در کتاب فروشی ها هم خیلی به بهبود یافتن حالم کمک می کند.

اما مهم ترین نکته در این مواقع، تکرار مدام این نکته با خود است که این حال پایدار نیست و می گذرد و این سر شوریده به سامان باز خواهد آمد و باید امیدوار بود:

آن چه دیدی بر قرار حود نماند / وین چه بینی هم نماند برقرار (سعدی)