Menu
نویسنده مطلب : مجتبی بابائی

مطلب مورد بحث:

تقویت مثبت و مثال‌های آن


با سلام

برای یکی از عزیزان کادو می خرم. این یکی از موارد پاداش فیزیکی می باشد.

یک فصل ازکتاب مورد علاقه ام خارج از برنامه می خوانم.این جز پاداش ثانویه می باشد و اینکه با خواندن کتاب ممکن است در لحظه چیزی به دست نیاید اما اطلاعاتی به دست آوریم که در آینده به کارمان آید.

 پیاده روی می کنم. به نوعی پاداش اولیه  دارد که می توان در پیاده روی فکر کرد و نتیجه ای ایده ای رسید و ایجاد تحولی کند وپاداش ثانویه می باشد که برای سلامتی مفید است.