Menu
نویسنده مطلب : زهره

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


حتما همه ما برای داشتن خیلی چیزها و یا ادمها  که هدف ما بوده اند تلاش کرده ایم . در واقع رسیدن به انها را موفقیت میدانیم البته جدای از خوب یا بد بودن انها یا طبق عرف بودن یا نبودن.

من بعد از ده سال به یک قدمی خواسته و انتظاری که برایش صبر کرده بوده ام رسیده ام ولی الان هیچ حس خوبی برای من ندارد و حاضرم از ان هم صرف نظر کنم . شاید همه ما  با همچین مسیله ای و احساسی  مواجه شده ایم .

به نظرم یکی از ناگفته های موفقیت میتواند این باشد .

———————————–

الان از یک چیزی خیلی نگرانم .که اگر ده سال دیگر به خواسته ها و انتظارات الانم رسیدم باز هم همچین احساسی داشته باشم .

اشکال کار از کجاست ؟ هدف گذاری من و یا تغیر من ؟