Menu
نویسنده مطلب : صدرا علی آبادی

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


من یکبار تمرین این درس رو انجام دادم و اما در دور جدید مرور درس ها در حال توجه بیشتری نسبت به کامنت های دوستان هستم. برخلاف درس مربوط به خلاقیت متاسفانه مثال های دوستان و حتا خودم با درصد تخمین بالایی محدود شده است به انتخاب رشته، کسب و کار، رابطه عاطفی و چند مورد کلی دیگر در صورتی که ما در طول روز تصمیم های کوچک بسیاری میگیریم که ممکن است هرچند کوچک اما اثر بزرگ بر زندگی ما داشته باشد. دوست دارم در دور دومی که تمرین ها رو حل میکنم بیشتر به تحلیل این تصمیم گیری و مثال ها بپردازم.

—————————————————————

من یک قانون بزرگ برای خواب دارم. به هیچ وجه گوشی ام نباید در اتاقم باشد چه برسد به این که بخواهد با زنگ یا پیامی من را از خواب بیندازد. این قدر خیر از این عادت دیده ام که حداقل در زندگی شخصی خودم رویش تعصب داشته باشم و خب اندک هزینه ای هم دارد که همیشه پرداخت کرده ام با کمال میل. اما در کل چیز زیادی را بابت این موضوع از دست نداده ام. ( این ارزش را در نظر بگیرید)

روی زمان و خوش قولی هم تا حد زیادی حساس هستم، از دیگران به خاطر رعایت نکردنش خرده نمیگرم اما خودم میدانم اگر میخواهم زندگی خوبی داشته باشم باید به این رول پایبند باشم.(این را هم یک ارزش اولویت دار در نظر بگیرید)

ظهر یکی از دوستانم درخواست یک جلسه کاری برای بعدازظهر کرد، من شب قبل نتوانسته بودم بخاطر تب لرز ناشی از سرما خوردگی خوب بخوابم و بسیار خسته بودم. قرار را هماهنگ کردم برای ساعت ۵/۳۰ دقیقه بعد از ظهر و تصمیم گرفتم دو ساعت باقی مانده تا قرار را بخوابم. اصولا خواب ظهرم یک ساعت بیشتر طول نمیکشد اما نمیدانستم با توجه به حجم خستگی ام آیا امروز هم میتوانم بدون آلارم سر وقت بیدار شوم؟ یک تعارض ارزشی برایم بوجود امد. میل به خوش قول بودن، در مقایل دور کردن موبایل از محل استراحت. تصمیم گیری سختی بود. کمی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم اولویت با خوش قولی است و با احساس گناه آلارم را روی ساعت ۵ کوک کردم و بخواب رفتم.

از قضا پیش بینی ام درست درآمد و ساعت ۵ از خواب سنگینی با صدای الارم بیدار شدم، الان که از قرار برمیگردم بسیاراز تصممینم راضی هستم و با توجه به تفکر وا گرا مقدار پول قابل توجهی کنار گذاشته ام برای خرید یک ساعت آلارم دار ( گران بودنش به عنوان جریمه برای خودم در نظر میگیرم) تا دیگر تا این اندازه روی پایدار بودن شرایط خودم حساب نکنم تا مجبور نشوم برخلاف عادت های خوبم عمل کنم.