Menu
نویسنده مطلب : محیا

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


سلام

پیشنهاد بنده برای یادگیری بهتر مطالب متمم، مرور مطالب از طریق آموزش است. فکر میکنم طرح مجدد مطالب با دوستان و همکاران علاوه بر مرور مطالب مطروحه، موجب تثبیت آنها در ذهن میشود. به نظر بنده با بحث گروهی ویا مرور مطالب حتی به صورت فردی، در صورت لزوم یاداوری و بکارگیری این مطالب با سهولت بیشتری همراه خواهد بود.

برای من بارها پیش امده که قبلا از مطلبی مطلع بودم ولی به دلیل عدم تثبیت ان موضوع در ذهنم، در زمان معینی نتوانستم انرا استفاده کنم. جالب این جاست که جمله ” معما چو حل گشت آسان بود” مصداق مناسبی از این حالت است. چرا که وقتی با راه حل مسئله یا راهکاری جهت بهبود وضعیت روبرو میشوم به خاطر می اورم که خود نیز از این راه حل مطلع بودم ولی به دلیل عدم تثبیت مطالب اموزشی در ذهن، نتوانستم در فرصت مناسب از انها استفاده کنم