Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا

مطلب مورد بحث:

کسانی که جسم و ذهن ما را مسموم می کنند


سلام

چند روزه که موضوعی ذهنم  رو مشغول خودش کرده. اینکه در هرمحیطی باید به آدم ها یه عدد داد بین ۱ تا ۱۰۰٫

اینکه به صورت پیش فرض به همه و در همه امور امتیاز کامل داد اشتباه محضه. باید آدمها رو شناخت، امتحان کرد

امتیاز داد و طبق امتیاز برخورد کرد.

برای آدم هایی که باعث مسموم شدن ذهن ما می شوند هم این مورد صادقه. باید اعتبار این آدم ها و اظهار نظرهاشون

رو پایین آورد. گاهی باید به خودشون هم این مطلب رو گوشزد کرد