Menu
نویسنده مطلب : سودا محجوب

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


چند وقتی بود که به دلیل نداشتن برنامه منظم ، متمم را هم دنبال نکرده بودم ، تااینکه شب گذشته بعد از بررسی جدول نخست امور نخست
(کتاب هفت عادت مردمان موثر) تصمییم گرفتم از امروز هرروز صبح ۱ ساعت به مطالعه متمم بپردازم و تمام ذهنم این بود که بعد از اینهمه تاخیر چطوری مطالعه را شروع کنم ؟ خیلی برای جالب بود که متنی  که در پیام اختصاصیم باز شد مریوط به روشهای نادرست متمم خوانی بود .
در رابطه با این تمرین :
۱) جزء آن دسته افرادی هستم که وقتی قرار مطالعه ای را شروع کنم ابتدا یک سررسید یا دفتر به آن اختصاص می دم که اولا تمام مباحث را یکجا داشته باشم و دوما با مرور سریع برای ادامه مطالعه ، آگاهی از مطالب قبلی داشته باشم .
۲) یادداشت برداری هایم را با چند رنگ انجام می دهم .
۳) مهمترین اصلی که باید رعایت کنم اینکه هروز ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۳۰ متعلق به متمم است و اهمیت آن به اندازه امور دیگرم ضروری می باشد.