Menu
نویسنده مطلب : کیمیاگر

مطلب مورد بحث:

تعریف پایداری چیست؟ | بررسی مفهوم پایداری در مدیریت و کسب و کار


مسلما طرح زوج و فرد یک نگاه گذرا و پایدار برای آینده نیست. در یک ترافیک شهری در سطح کلان آن هم برای شهری مثل تهران. باید به یک نگرش پایدار برای ده ها سال دیگر و نسل های بعدی نگریست ( هر چند هر لحظه ممکن است که جانمان را در اثر زلزله از دست بدهیم ).

اگر بخواهیم سیستمی نگاه کنیم، صرف طرح زوج و فرد و ساخت بزرگراه و باندهای ویژه و جدید چاره کار نیست. باید بتوان در کنار طح های موجود، با فرهنگ سازی درست تک سرنشینی و استفاده بی دلیل از خودرو را کمرنگ کرد. باید بتوان با سامان دهی درست و دقیق وسایل نقلیه عمومی و یا حتی در سطح کلان تر تلاش برای کم جمعیت تر شدن یک کلان شهر را در دست کار قرار داد.

 

مدتها قبل ایده ای مبنی بر قرارگیری هر سازمان دولتی در یک استان را می خواندم و از خودم می پرسیدم که آیا این یک نگاه سیستمی است ؟ آیا مملکتی مثل ایران می تواند با انتقال هر وزارت خانه به یک استان، سازمان ها و ارگان های وابسته به آنها را هم به درستی مدیریت کند ؟ در سطح کلان تر چگونه می توان به این موضوع نگریست.