Menu
نویسنده مطلب : سیده مینا

مطلب مورد بحث:

گرفتار کدامیک هستید: مشکل سیستمی یا مشکل در سیستم؟


در یک مجموعه تولیدی، خروجی کالا کمتر از حد انتظار است، پیش از آن که به سیستم توجه شود مشکل در کم کاری اپراتورهای تولید تلقی و برای آنها آکورد پیش بینی می شود. بعد از مدتی خروجی تولید بیشتر می شود ولی در ادامه،ضایعات و حس رقابت ناسالم بین افراد هم افزایش می یابد و حتی در ادامه مرجوعی کالا و مشتریان ناراضی هم بیشتر می شوند.

حالا غیر از صاحبان سهام، مشتریان هم ناراضی هستند و ممکن است برای حل مشکل کیفی، راه حل دیگری اندیشیده شود در حالی که از ابتدا مشکل سیستمی در فرایند کلی بازرگانی و تولید و فروش وجود داشته است.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟