Menu
نویسنده مطلب : حامد شرقی

مطلب مورد بحث:

کتاب غرقگی (Flow) | روانشناسی تجربه‌ی عمیق لحظات زندگی


من این تجربه را در

۱. دیدن فیلم ها حس کردم.(هر سه حس با توجه به سطح فیلم و کیفیت ساخت آن)

۲. در نواختن ساز ضربی و ریتمیک(با تمام وجود حس فلو)

۳. در ملاقات با دوستان قدیمی (حس فلو)

۴. در صحبت با کسی که با محبت و احترام به حرفهایم گوش میدهد (حس فلو و اگر این احترام و محبت را تصنعی ببینم ممکن است اضطراب یا دلزدگی به من دست بدهد.)