Menu
نویسنده مطلب : امیرعلی ضیائی

مطلب مورد بحث:

فهرست برخی روشهای کلاسیک تولید ارزش اقتصادی


لیزینگ خودرو:در این روش خریدار مبلغ خودرو را به صورت اقساط به شرکت ارائه کننده لیزینگ پرداخت می کند.در این روش سند خودرو در رهن باقی می ماند و پس از اتمام اقساط سند خودرو به نام خریدار زده می شود. در این روش خریدار مبلغ بیشتری از خرید نقدی باید پرداخت کند.

همانطور که از تعریف بالا کاملا مشخص است در این روش مالکیت خودرو تا زمانی که تمامی اقساط مندرج در قرارداد پرداخت نشود به خریدار منتقل نمی شود و مالکیت حقوقی خودرو در اختیار شرکت باقی می ماند. به عبارتی کسی که از این طریق قصد خرید خودرو را دارد می تواند خودرو را در ابتدای قرارداد در اختیار بگیر اما تا زمانی که قرارداد به پایان نرسیده و تامی اقساط خود را پرداخت نکرده است حق مالکیت و فروش خودرو را ندارد.