Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

چند نکته درباره روش یادداشت برداری | یادداشت الکترونیک در برابر یادداشت کاغذی


یادم میاد زمان دانشجویی ، اونقدر تند و سریع و البته خوش خط یادداشت نویسی میکردم که همیشه دست به دست بین بچه ها می گشتن و به خودم شب امتحان میرسید .. 

من همیشه کاغذ رو ترجیح دادم .. بهم حس خوبی میده با مداد و کاغذ راحت ترم ..

حتی صدای کشیده شدن مداد هم باعث میشه نوشته رو بهتر یاد بگیرم ..هیچوقت یادداشت برداری دیجیتالی انجام ندادم ..