Menu
نویسنده مطلب : ریگار تارگرین

مطلب مورد بحث:

افزایش عزت نفس و هنر بازخورد گرفتن درست


من تلاش کردم این مسئله را برای خودم ساده‌سازی کنم؛ و در نهایت به دو مورد واضح و مشخص برای بازخورد گرفتن و ارزش‌گذاری‌شان رسیدم:

۱٫ در ۹۰ درصد موارد نظرات سایرین برایم اهمیتی ندارد. حتی تشویق‌هایشان. چرا که اگر بخواهم بابت حال خوب یا بد خودم، از دیگران بازخورد و انرژی بگیرم، هیچ‌وقت در زندگی شخصی‌ام به آرامش نخواهم رسید و هرگز هم در درون خودم احساس موفقیت نخواهم کرد.

۲٫ آن ۱۰ درصد باقی‌مانده هم که به دنبال بازخورد یا مشورت می‌روم، صرفا در موارد محدودی است که می‌دانم دانش یا سابقه‌ای در برخورد با آن پدیده ندارم و به همین خاطر  از نزدیکانی که واقعا صلاحم را می‌خواهند ( مثل والدین ) کمک می‌گیرم. البته این باز هم به معنای تصمیم‌گیری بر اساس نظرات و عقاید آن‌ها نیست. نظرشان برای من یک مشورت، بازخورد یا برشی از زندگی و تجربه‌های آدم دیگری است که من بدون پرداخت هزینه، می‌توانم ازشان استفاده کنم. مواردی که بعد از ترجمه شدن به دنیا و زبان خودم و با در نظر گرفتن فهرست ارزش‌هایم، در تصمیم‌گیری نهایی ازشان استفاده می‌شود.

این مدل به من کمک کرده تا بدون وقت کشی و دردسر، بتوانم تصمیم بگیرم و جلو بروم. هر چند که خود همین مدل هم قطعی نیست و در صورت فهمیدن روشی بهتر، قطعا با مدلی دیگر جایگزین خواهد شد.