Menu
نویسنده مطلب : هژیر ضیایی

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 8: سیستم‌های رفتارگرای کور!


سلام

در این سیستم ها اگر هدف اصلی گم شود بروکراسی اداری بوجود می آید در واقع سازمان وارد مرحله مرگ تدریجی می شود. این ویژگی اغلب در سازمان های دولتی رخ می دهد در ظاهر تمام فرم های رفتاری و گزارش و آمار با همکاری تیمی در جهت مثبت نشان دادن اتفاقات رخ می دهد و همه چیز آرام و خوب در جریان است اما مشتری به عنوان حلقه گم شده فراموش می شود. شاید بارزترین نمود این سازمان ایران خودرو باشد جایی که ده ها نفر از مشاورین عالی، مدیران نمونه  و کارمندان نمونه وجود دارند بهترین ایزوها اجرا می شود فرم تعالی تکمیل می گردد و مدیران از رضایت ۹۵% مشتریان سخن می گویند اما در واقع حکایت پادشاه و خیاط ذغل باز در جریان است. بنظر بنده این اتفاق وقتی رخ می دهد که مدیران تعهد خود را در قبال مشتریان و سازمان رها کرده و جنگ قدرت داخلی شکل می گیرد و امارهای پوچ موجب ارتقا می شود.