Menu
نویسنده مطلب : نیکا

مطلب مورد بحث:

مفهوم کنتراست در رنگها و روش اندازه گیری و سنجش کنتراست


لوگوی انتخابی من

مفهوم کنتراست در رنگها و روش اندازه گیری و سنجش کنتراست

با رنگ های قرمز

مفهوم کنتراست در رنگها و روش اندازه گیری و سنجش کنتراست
RGB Code: ۲۳۶, ۲۷, ۳۴
HEX Code: #ec1b22
 
HSL Code: ۳۵۷, ۸۴%, ۵۱%

رنگ آبی
مفهوم کنتراست در رنگها و روش اندازه گیری و سنجش کنتراست

RGB Code: ۴, ۷۷, ۱۶۱
HEX Code: #۰۴۴da1
HSL Code: ۲۱۲, ۹۵%, ۳۲%
و رنگ سفید
RGB Code: ۲۵۵, ۲۵۵, ۲۵۵
HEX Code: #ffffff

HSL Code: ۰, ۰%, ۱۰۰%

نسبت کنتراست رنگ سفید و آب ۸٫۱۳۵ می باشد ، نسبت کنتراست رنگ سفید و قرمز ۴٫۴۲۴
و نسبت کنتراست رنگ قرمز و آبی ۱٫۸۳۸ می باشد.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟