امین اصفهانی - فوبیای تصمیم گیری | ریشه تردید در تصمیم گیری usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : امین اصفهانی

مطلب مورد بحث:

فوبیای تصمیم گیری | ریشه تردید در تصمیم گیری


بنظر من تمام موارد بالا و مکانیزم های مطرح شده ناشی از اهمال کاری ماست.هر کسی براحتی میتواند در زمان فرار از اتخاذ یک تصمیم متوجه این نکته باشد که ایا در حال  اتخاذ تصمیم قاطعانه یا تعویق ان ست

فراموش نکنیم انچه در مکانیزم های بالا خواندیم ابزارهای مفیدی برای تدبیرند. که امور جاری یا تصمیم های کلان را کم هزینه میکنند.اما برای فرار از تصمیم نیز بسیار کاربرد دارند.

هر روز در زندگی کاری و شخصی ازین مکانیزم ها و واژه ها برای تعویق استفاده میکنم.بشخصه در زندگی غیر کاری بیشتر به ان بر میخورم