Menu
نویسنده مطلب : شقایق خداییان

مطلب مورد بحث:

متمم را برای بهبود کیفیت زندگی شخصی می‌خواهم


با سلام
من مدت کوتاهی هست که با متمم از نزدیک آشنا شدم و از سازمان خودم بسیار سپاس گزارم که من رو با چنین محیط با ارزشی آشنا کرد.
دوست دادم با متمم بهتر خودم رو بشناسم ، و در نتیجه بتونم بهتر فکر کنم ، تصمیم بگیرم و انتخاب کنم چه در زندگی شخصیم و چه در زندگی کاری.