Menu
نویسنده مطلب : محمد حسین قاسمی

مطلب مورد بحث:

بازاریابی چند سطحی و شبکه های هرمی


سلام به خانواده متمم و محمدرضا عزیز

یکی از ویژگی های بارزی که به نظرم در این نوع فروش وجود دارد بحث وجود بازار واقعی برای کالاهایی است که ارائه می شود به نظرم در برنامه های هرمی کالاهایی که ارائه می شود بازار واقعی برای فروش آن کالا یا خدمات وجود ندارد.

برنامه های فروش هرمی کاملاً به گسترش شبکه توزیع می پردازد ولی برنامه های ریفرال به گسترش مشتری فکر میکند.

همچنین طرح های هرمی تمام پول بر اساس طبقه بندی که وجود دارد و به نوک هرم می رسد ولی برنامه های ریفرال صحیح افرادی که در پایین هرم هستند از فرد بالاتر خود می تواند جلو بزند و درامد بیشتری داشته باشند.

امیدوارم توانسته باشم مثال های مناسبی را مطرح کنم….